Hoppa till innehåll

Importerar du kinesiskt solfångarglas? Nu är det möjligt att begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpnings- och utjämningstull.

20.5.2019 13.28
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpnings- och utjämningstullar av nuvarande storlek borde tas ut vid import av kinesiskt solfångarglas även i fortsättningen. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 7007 19 80 12, 7007 19 80 18, 7007 19 80 80 och 7007 19 80 85.

Översynerna beskrivs i detalj i EU:s officiella tidning nr C 165/14.5.2019. Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I tidningen anges de tidsfrister inom vilka undersökningen och översynen kan kommenteras samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas.

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av antidumpnings- och utjämningstullar med tanke på hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar