Hoppa till innehåll

Importerar du kinesiska strykbrädor? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpningstull

23.7.2018 10.11 | Publicerad på svenska 23.7.2018 kl. 12.44
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpningstull av nuvarande storlek borde tas ut vid import av kinesiska strykbrädor, ärmbrädor och delar av strykbrädor även i fortsättningen. Varorna klassificeras enligt KN-nummer ex 3924 90 00, ex 4421 99 99, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 ja ex 8516 90 00 (Taric-nummer 3924 90 00 10, 4421 99 99 10, 7323 93 00 10, 7323 99 00 10, 8516 79 70 10 och 8516 90 00 51).

Översynen beskrivs i detalj i EU:s officiella tidning nr C 253, 19.7.2018. Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I tidningen anges de tidsfrister inom vilka undersökningen och översynen kan kommenteras samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:

Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar