Hoppa till innehåll

Importerar du kinesiska platta produkter av aluminium? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpningstull.

Utgivningsdatum 14.8.2020 11.44
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpningstull borde tas ut vid import av kinesiska valsade platta produkter av aluminium. Om undersökningen berättas mera i Europeiska unionens officiella tidning nr C 268, 14.8.2020. Alla som berörs av ärendet kan inom utsatt tid begära att bli hörda av kommissionen. Varan klassificeras enligt KN-nummer 7606 11 10, 7606 11 91, 7606 11 93, 7606 11 99, 7606 12 20, ex 7606 12 92 (Taric-nummer 7606 12 92 95), ex 7606 12 93 (Taric-nummer 7606 12 93 86), ex 7606 12 99 (Taric-nummer 7606 12 99 25 och 7606 12 99 86), 7606 91 00, ex 7606 92 00 (Taric-nummer 7606 92 00 86) och ex 7607 11 90 (Taric-nummer 7607 11 90 44, 7607 11 90 48, 7607 11 90 51, 7607 11 90 53, 7607 11 90 60, 7607 11 90 71, 7607 11 90 73, 7607 11 90 75, 7607 11 90 77, 7607 11 90 91 och 7607 11 90 93).

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar