Hoppa till innehåll

Importerar du kinesiska aluminiumprofiler? Nu är det möjligt att begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpningstull.

Utgivningsdatum 26.8.2020 10.38
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har gjort importen av kinesiska aluminiumprofiler till föremål för registrering. Intresseorganisationen för aluminiumtillverkare har lagt fram bevisning på att importen ökat ytterligare i betydande grad och därför begärt kommissionen att vidta åtgärder. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 7604 10 10, ex 7604 10 90, 7604 21 00, 7604 29 10, 7604 29 90, ex 7608 10 00, 7608 20 81, 7608 20 89 och ex 7610 90 90 (Taric-nummer 7604 10 10 11, 7604 10 90 11, 7604 10 90 25, 7604 10 90 80, 7608 10 00 11, 7608 10 00 80 och 7610 90 90 10). Registreringen av importen pågår i nio månader. Mera information finns i Europeiska unionens officiella tidning nr L 275 av den 24 augusti 2020.

Obs! Om undersökningen leder till att en antidumpningstull införs, kan tullen tas ut retroaktivt på den registrerade importen om de nödvändiga villkoren är uppfyllda. De eventuella tullarna fastställs enligt resultaten av antidumpningsundersökningen.

Alla som berörs av ärendet kan inom utsatt tid begära att bli hörda av kommissionen. Kontrollera om denna ändring har konsekvenser för ditt företag.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar