Hoppa till innehåll

Importerar du kinesisk varmvalsad stålspont? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpningstull.

25.5.2018 10.08
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpningstull borde tas ut för valvalsad stålspont med ursprung i Kina. Mera information om undersökningen finns i Europeiska unionens officiella tidning nr C 177, 24.5.2018. Alla som berörs av ärendet kan inom utsatt tid begära att bli hörda av kommissionen. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 7301 10 00 10.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar