Hoppa till innehåll

Importerar du kinesisk tråd av stål? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i antidumpningsärende.

5.6.2020 10.25
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpningstull även i fortsättningen borde tas ut vid import av viss tråd och vissa linor av olegerat stål för för- och efterspänning. Varorna klassificeras enligt KN-nummer ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 och ex 7312 10 69 (Taric-nummer 7217 10 90 10, 7217 20 90 10, 7312 10 61 91, 7312 10 65 91 och 7312 10 69 91).

Översynen beskrivs i detalj i EU:s officiella tidning nr C 185, 4.6.2020. Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I tidningen anges tidsfristerna för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna lämnas.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar