Hoppa till innehåll

Importerar du kinesisk okouméplywood eller tillverkar du okouméplywood? Tillverkare har nu möjlighet att begära att kommissionen inleder en översyn av antidumpningstull

15.7.2021 8.54
Pressmeddelande

Unionsproducenter kan lämna in en skriftlig begäran om översyn till kommissionen för att kommissionen ska börja undersöka om antidumpningstull även i fortsättningen borde tas ut för kinesisk okouméplywood. Om ingen översyn inleds kommer den sista giltighetsdagen för antidumpningstullen på kinesisk okouméplywood att vara 7.4.2022. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 4412 31 10 10. 

Tillkännagivandet publicerades i Europeiska unionens officiella tidning nr C 277, 12.7.2021. I tidningen anges tidsfristen för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar