Hoppa till innehåll

Importerar du kinesisk aluminiumfolie för vidare förädling? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpningstull.

Utgivningsdatum 26.10.2020 13.01
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpningstull borde tas ut vid import av kinesisk aluminiumfolie för vidare förädling. Mera information om undersökningen finns i Europeiska unionens officiella tidning nr C 352 I, 22.10.2020. Alla som berörs av ärendet kan inom utsatt tid begära att bli hörda av kommissionen. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 7607 11 19 60 och 7607 11 19 91.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar