Hoppa till innehåll

Importerar du kallvalsade platta produkter av stål med ursprung i Indien eller Indonesien? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpningstull.

Utgivningsdatum 5.10.2020 9.38
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpningstull borde tas ut för indiska och indonesiska kallvalsade platta produkter av rostfritt stål. Mera information om undersökningen finns i Europeiska unionens officiella tidning nr C 322, 30.9.2020. Alla som berörs av ärendet kan inom utsatt tid begära att bli hörda av kommissionen. Varan klassificeras enligt KN-nummer 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 och 7220 90 80.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar