Hoppa till innehåll

Importerar du grafitelektrodsystem med ursprung i Indien? Nu är det möjligt att begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpnings- och utjämningstull.

3.3.2020 9.45
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpnings- och utjämningsåtgärderna gällande indiska grafitelektrodsystem borde fortsätta, avslutas eller ändras. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 8545 11 00 (Taric-nummer 8545 11 00 10) och ex 8545 90 90 (Taric-nummer 8545 90 90 10).

I EU:s officiella tidning nr C 67, 2.3.2020, beskrivs undersökningen i detalj. Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I EU:s officiella tidning anges tidsfristerna för kommentering av undersökningarna och översynerna samt kommissionens adress dit kommentarerna lämnas

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av antidumpnings- och utjämningstullar med tanke på hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom tidsfristen, eftersom det är det enda sättet att påverka ärendet även i ett senare skede.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar