Hoppa till innehåll

Importerar du glasfibervävnader med öppna maskor med ursprung i Kina eller avsända från Indien? Nu kan du kommentera en företagsspecifik antidumpningstull.

21.5.2018 14.49
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker på nytt om antidumpningstull borde tas ut för glasfibervävnader med öppna maskor som har ursprung i Kina eller som avsänts från Indien. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 7019 51 00 och ex 7019 59 00. Bakgrunden till detta ärende belyses i Europeiska unionens officiella tidning nr C 171/18.5.2018. Undersökningen gäller företaget Pyrotek India Pvt. Ltd, som beviljats befrielse från utvidgade antidumpningsåtgärder. Nu undersöker kommissionen om det vore lämpligt att utvidga den tidsmässiga omfattningen av befrielsen till perioden mellan den 20 december 2013 och den 10 september 2015

Alla företag som berörs av ärendet kan lämna sina kommentarer om planen och undersökningen till kommissionen inom den tidsfrist som anges i tidningen. 

Kommissionen undersöker införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar