Hoppa till innehåll

Importerar du ferrokisel från Kina eller Ryssland? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpningstull.

4.4.2019 13.04
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpningstull av nuvarande storlek även i fortsättningen borde tas ut vid import av rysk eller kinesisk ferrokisel. Varan klassificeras enligt KN-nummer 7202 21 00, 7202 29 10 och 7202 29 90.

Översynen beskrivs i detalj i EU:s officiella tidning nr C 123/2.4.2019. Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I tidningen anges de tidsfrister inom vilka undersökningen och översynen kan kommenteras samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar