Hoppa till innehåll

Importerar du bords- och köksartiklar av keramiskt material från Kina? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpningstull.

21.5.2018 14.17 | Publicerad på svenska 21.5.2018 kl. 14.43
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om  antidumpningstull av nuvarande storlek även i fortsättningen borde tas ut vid import av kinesiska bords- och köksartiklar av keramiskt material. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 och ex 6912 00 29 (Taric-nummer 6911 10 00 90, 6912 00 21 11, 6912 00 21 91, 6912 00 23 10, 6912 00 25 10 och 6912 00 29 10).

Översynen beskrivs i detalj i EU:s officiella tidning nr C 167/15.5.2018. Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I tidningen anges de tidsfrister inom vilka undersökningen och översynen kan kommenteras samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar