Hoppa till innehåll

Importerar du blandningar av karbamid och ammoniumnitrat med ursprung i Ryssland, Trinidad och Tobago eller Amerikas förenta stater? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpningstull.

13.8.2018 14.20
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpningstull borde tas ut vid import av blandningar av karbamid och ammoniumnitrat med ursprung i Ryssland, Trinidad och Tobago eller Amerikas förenta stater.

Mera information om undersökningen finns i Europeiska unionens officiella tidning nr C 284, 13.8.2018. Alla som berörs av ärendet kan inom utsatt tid begära att bli hörda av kommissionen. Varan klassificeras enligt KN-nummer 3102 80 00.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar