Hoppa till innehåll

Importerar du biodiesel från Förenta staterna? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om utjämnings- och antidumpningstull.

Utgivningsdatum 14.9.2020 14.38
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpningstull och utjämningstull även i fortsättningen borde tas ut för amerikansk biodiesel. Produkterna klassificeras enligt KN-nummer ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 16, ex 3824 99 92, ex 3826 00 10 och ex 3826 00 90 (Taric-nummer 1516 20 98 29, 1518 00 91 29, 1518 00 99 29, 2710 19 43 29, 2710 19 46 29, 2710 19 47 29, 2710 20 11 29, 2710 20 16 29, 3824 99 92 12, 3826 00 10 29, 3826 00 10 59, 3826 00 10 99 och 3826 00 90 19).

Tillkännagivandena om detta ärende finns publicerade i Europeiska unionens officiella tidning nr C 303, 14.9.2020. Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I tidningen anges tidsfristerna för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas.

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av antidumpningstullar och utjämningstullar med tanke på hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar