Hoppa till innehåll

Importdeklareringen förnyas – datainnehållen för importdeklarationer som inlämnas som meddelande har publicerats

Utgivningsdatum 19.11.2019 13.08
Pressmeddelande

Datainnehåll i enlighet med Europeiska unionens tullkodex tas i bruk i importtulldeklarationerna under åren 2020 - 21. Deklarationer i enlighet med de förnyade datainnehållen inges i det nya tullklareringssystemet UTU.

Preliminära meddelandebeskrivningar har publicerats

Preliminära meddelandebeskrivningar, som för tillfället innehåller datainnehållen för importtulldeklarationer och ett klassdiagram, har nu publicerats för meddelandekunder på Tullens webbplats: meddelandebeskrivningar för import, 2:a fasen. De slutliga meddelandebeskrivningarna omfattar datainnehållet, en guide för meddelandetrafik, koder som behövs i deklarationerna, scheman, ett klassdiagram och xml-exempel. Beskrivningarna kompletteras så fort som möjligt.

Importdeklareringen förändras stegvis

  • I slutet av år 2020 förnyas deklarationerna för överlåtelse till fri omsättning.
  • I slutet av år 2021 förnyas importtulldeklarationerna för särskilda förfaranden, t.ex. deklarationerna för aktiv förädling och slutanvändning.

Det lönar sig att förbereda sig för ändringarna i tid

Tullen ordnar ett infotillfälle för systemutvecklare om de nya meddelandebeskrivningarna i december 2019. Vi informerar mera om detta separat.

Mera information: UCC(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering