Hoppa till innehåll

Import av socker från västra Balkan; återkallande av meddelande

Utgivningsdatum 18.9.2013 8.25 | Publicerad på svenska 13.1.2017 kl. 12.10
Pressmeddelande

123/2013, LL

Kommissionen offentliggjorde den 26 juni 2002 (EUT C 152, TMD 137/2002) ett meddelande (varning) till importörer om import av socker enligt KN-nummer 1701 och 1702 från länderna i västra Balkan. Enligt meddelandet fanns det rimliga tvivel beträffande den korrekta tillämpningen av bestämmelserna om förmånsbehandling, när något av länderna i västra Balkan hade angetts som ursprungsland för socker i syfte att få tullförmåner vid import. Sockerhandeln i båda riktningarna hade ökat i betydande utsträckning och snabbt, vilket framstod som högst konstlat och sågs som ett tecken på att bedrägerier kunde förekomma.

Ekonomiska gemenskapsaktörer som uppvisade ett ursprungsbevis (varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration) i syfte att erhålla förmånsbehandling för socker enligt KN-nummer 1701 och KN-nummer 1702 uppmanades därför att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder. Dessa produkters övergång till fri omsättning med förmånsbehandling kunde ge upphov till en tullskuld.  

Kommissionen har nu offentliggjort ett nytt meddelande (EUVL C 266, 17.9.2013) enligt vilket vissa åtgärder har vidtagits i sockerhandeln med västra Balkan för att rätta till situationen (kvoter, licenser och ankomstintyg). Förutsättningarna för en korrekt tillämpning av förmånsarrangemangen har således återställts. Därför har kommissionen genom det nya meddelandet återkallat det år 2002 offentliggjorda meddelandet (varningen) till importörer.

Mera information ges av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD