Hoppa till innehåll

Sokerin tuonti Länsi-Balkanilta, ilmoituksen peruuttaminen

Julkaisuajankohta 18.9.2013 8.25
Tiedote

123/2013, LL

Komissio julkaisi 26.6.2002 (EYVL C 152, THT 137/2002)  ilmoituksen (varoituksen)  tuojille nimikkeeseen 1701 ja 1702 kuuluvan sokerin tuonnista Länsi-Balkanin alueen maista. Ilmoituksen mukaan oli perusteltu syy epäillä mainittua  sokeria koskevien etuuskohtelujärjestelyjen asianmukaista soveltamista silloin, kun sokerin alkuperämaaksi ilmoitettiin tuonnin yhteydessä tullille tullietuuden saamiseksi jokin Länsi-Balkanin alueen maa.  Molemminpuolinen sokerin kaupan huomattava ja nopea kasvu vaikutti tällöin hyvin keinotekoiselta ja oli viitteitä petosten mahdollisuudesta.

Yhteisötuojia, jotka esittivät alkuperäselvityksiä (EUR.1 -tavaratodistus taikka kauppalaskuilmoitus) tullietuuskohtelun saamiseksi nimikkeeseen 1701 ja 1702 kuuluvan sokerin tuonnissa, kehotettiin toteuttamaan kaikki tarvittavat varotoimet. Kysymyksessä olevien tuotteiden luovutus vapaaseen liikkeeseen tullietuuskohtelulla saattoi aiheuttaa tullivelan syntymisen. 

Komission nyt antaman uuden ilmoituksen mukaan (EUVL C 266, 17.9.2013) Länsi-Balkanin maiden kanssa käytävässä sokerikaupassa on toteutettu tiettyjä toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi (eräät kiintiöt, lisenssikäytännöt ja saapumistodistukset). Edellytykset etuuskohtelujärjestelyjen asianmukaiselle soveltamiselle on näin ollen palautettu. Tämän vuoksi komissio on mainitulla uudella ilmoituksellaan peruuttanut tuojille vuonna 2002 antamansa ilmoituksen (varoituksen).

Lisätietoja asiasta antavat Tullin alkuperäasiantuntijat.

THT