Hoppa till innehåll

Import av produkter med högt sockerinnehåll och tullförmåner; återkallande av meddelande

Utgivningsdatum 6.5.2014 12.41 | Publicerad på svenska 10.1.2017 kl. 10.33
Pressmeddelande

43/2014, LL

Kommissionen publicerade den 7 november 2007 (EUT C 265) ett meddelande (varning) till importörer om produkter med högt sockerinnehåll enligt KN-numren 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 20 95, 1901 90 99, 2101 20 98, 2106 90 98 och 3302 10 29. Enligt meddelandet fanns det rimliga tvivel om produkternas ursprung och riktigheten av de ursprungsbevis som utfärdats för dem.

Alla unionsimportörer som visade upp ursprungsbevis för att erhålla förmånsbehandling vid import av nämnda produkter uppmanades vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder. Produkternas övergång till fri omsättning med förmånsbehandling kunde ge upphov till en tullskuld.  

Enligt kommissionens nya meddelande (EUT C 130, 29.4.2014) kan tvivlen beträffande ursprunget för dessa produkter inte längre bekräftas. Därför har meddelandet från år 2007 återkallats.

Mera information ges av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD