Hoppa till innehåll

Meddelande till importörer; Import av tonfiskprodukter från Thailand till Europeiska unionen

14.8.2013 13.04
Pressmeddelande

109/2013, LL

Kommissionen publicerade den 1 augusti 2013 (EUT C 220, 1.8.2013, s. 7) ett meddelande till importörer gällande konserverad tonfisk och frysta tonfiskfiléer som importeras från Thailand. Produkterna tillhör HS-nummer 1604 14. Kommissionen informerar om att det finns rimliga tvivel beträffande den korrekta tillämpningen av förmånsbehandling för dessa produkter och giltigheten hos de ursprungsintyg som visas upp för dessa produkter.

Dessa produkter importeras till Europeiska unionen i betydande kvantiteter med felaktig angivelse av thailändskt ursprung.

EU-aktörer som visar upp ursprungsintyg för att få förmånsbehandling för dessa produkter uppmanas att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa produkternas ursprungsstatus. Dessa produkters övergång till fri omsättning med förmånsbehandling kan ge upphov till en tullskuld och innebära ett bedrägeri riktat mot EU:s ekonomiska intressen.

I meddelandet nämns också att bestämmelserna i artikel 220.2 b femte stycket i tullkodexen tillämpas vid efterförtullning. Enligt dessa bestämmelser kan den person som är ansvarig för betalandet av en skuld inte åberopa god tro eftersom kommissionen i EUT har offentliggjort ett meddelande där det konstateras att det finns rimliga skäl att misstänka att förmånslandet inte tillämpar preferenssystemet korrekt.

Gällande de ursprungsintyg som visas upp vid import görs begäranden om efterkontroll till förmånsländerna. I samband med efterkontroll kan utfärdade ursprungsintyg visa sig vara felaktiga.

Mera information ges av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor.


                                 


                                 

TMD