Hoppa till innehåll

Ibruktagandet av företagens Suomi.fi-identifikation och -fullmakter fortsätter vid Tullen ännu år 2020

Utgivningsdatum 23.10.2019 9.47
Pressmeddelande

Användningen av företagens Suomi.fi-identifiering och -fullmakter utvidgas denna höst att omfatta den åländska skattegränsdeklareringen (ALA). I Tullens övriga tjänster skjuts ibruktagandet av Suomi.fi-identifikationen och -fullmakterna fram till år 2020. Målet är att Tullens kunder ska få till sitt förfogande motsvarande tjänster som vid Katso-identifikation. Detta ska uppnås genom intensivt samarbete med Befolkningsregistercentralen (BRC).

Företagen kan använda sina Katso-koder tills alla våra kunder kan använda Suomi.fi-identifikation och -fullmakter. Suomi.fi-identifikation kan kombinerat med Katso-roller användas i följande av våra nya tjänster:

  • Tjänsten Tillstånd
  • Deklarationstjänsten Intrastat
  • Deklarationstjänsten för tullagring
  • Tjänsten för ansökan om EORI-nummer
  • Tjänsten för ansökan om tillstånd till meddelandedeklarering
  • Frågeformuläret Fråga tullrådgivningen

I praktiken loggar en person med fullmakt in i e-tjänsten antingen genom Suomi.fi-identifikation eller med en Katso-kod, varefter hen kan sköta ärenden på företagets vägnar. Vi rekommenderar att Suomi.fi-identifikation används alltid då det är möjligt.

Tidtabellen för Suomi.fi-identifikation och -fullmakter vid Tullen

Suomi.fi-identifikation och -fullmakter kan redan nu användas i följande tre EU-tjänster:

  • Systemet för tullbeslut (CDS), där man kan ansöka om unionstillstånd som är giltiga i hela EU
  • eBTI-tjänsten, där man kan ansöka om och bläddra bland beslut om bindande klassificeringsbesked
  • eAEO-tjänsten, där man kan ansöka om status som godkänd ekonomisk aktör.

Under hösten utvidgas användningen av Suomi.fi-identifikation och -fullmakter att omfatta den åländska skattegränsdeklareringen (ALA) och i övriga Tullens tjänster kan de användas år 2020.

Håll dig enkelt ajour med ibruktagandet av Suomi.fi-identifikationen och -fullmakterna i Tullens tjänster

Beställ nyhetsbrevet om tullklarering eller Intrastat
Följ med Tullens webbsida som innehåller anvisningar för identifiering

Mera information
Så här fungerar identifieringen
Hur ges och begärs fullmakterna?
Suomi.fi-fullmakter

Kundtjänst för företag och organisationer
Suomi.fi-identifikation och -fullmakter: Befolkningsregistercentralens kundtjänst för företag och organisationer, organisaatiopalvelut(at)vrk.fi, tfn 0295 535 115 (kl. 10-15)
Tullärenden: Tullrådgivningen, tfn 0295 5202

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering