Hoppa till innehåll

Iakttagande av tillståndsanvisningen för godkänd avsändare vid transitering vid användning av transportmedel

Utgivningsdatum 18.10.2017 12.00 | Publicerad på svenska 18.10.2017 kl. 14.28
Pressmeddelande

I Tullens tillståndsanvisning anges att transport av kommersiella varor kan som godkänd avsändare vid transiteringsförfarandet endast göras med en last- eller paketbil när varorna lämnar unionen via Finland till ett annat land än ett EES-land under ett transiteringsförfarande. EES-länder är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein.

Om man vill transitera varorna med en personbil ska transiteringen alltid inledas vid avgångstullkontoret i standardförfarandet. Möjligheten att försegla lastutrymmet eller förpackningarna medför inte någon ändring på detta krav.

I fortsättningen tar Tullen inte emot ovannämnda transiteringar som står i strid mot tillståndsanvisningen och som uppvisas vid utförseltullkontoret, och Tullen kommer att uppmana den som uppvisar transiteringsdeklarationen för en transport som sker med personbil att återvända till den godkända avsändarens lager för omlastning av varorna till ett godkänt transportmedel.

Anvisning för innehavare av ett tillstånd för godkända avsändare

Mera information:
kuljetus.varastointi@tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering