Hoppa till innehåll

I juli 2022 minskade exporten till Ryssland 71 procent och importens värde 31 procent

Utgivningsdatum 6.9.2022 9.00 | Publicerad på svenska 6.9.2022 kl. 9.02
Pressmeddelande

Värdet på Finlands export till Ryssland minskade med 71 procent i april 2022 jämfört med motsvarande period föregående år enligt Tullens preliminära utrikeshandelsstatistik om varor. Värdet av exporten till Ryssland var 95,6 miljoner euro. Varuimportens värde från Ryssland gick ned med 31 procent till 424,4 miljarder euro. Jämfört med juni i år sjönk värdet på exporten med 61 procent och värdet på importen med 29 procent. Exporten av varor minskade från och med mars medan värdet på importen vände nedåt först i juni. Energiprodukternas kraftiga prisökning efter mars i år bidrog till det ökande importvärdet. Importvolymen avtog samtidigt.

Figur 1. Förändring av importens och exportens värde av varor totalt och med Ryssland månadsvis januari-juli 2022, i procent, jämfört med motsvarande månad året innan

Den största nedgången i exporten i juli mätt i euro (-45,5 MEUR och -65%) jämfört med juli året innan, var i KN-klassen maskiner och mekanisk apparater samt delar där EU har beslutat om de mest omfattande exportsanktioner. I KN-klassen elektriska apparater och delar sjönk exporten procentuellt sätt också markant (-92%). Även i denna varuklass var sanktionerna omfattande. Exporten av transportmedel till Ryssland sjönk i juli lika mycket procentuellt.

Procentuellt sätt minskade exporten av skogsindustrin produkter mest, 96 procent från juli året innan. Exporten sjönk även i de flesta övriga varuklasser med undantag av djur- och växtprodukter, vars export ökade med 36 procent jämfört med året innan. Värdet av exporten av oljeprodukter till Ryssland sjönk med 80 procent och av kemiska industrins produkter med 62 procent.

Värdet på importen av råolja från Ryssland föll 30 procent i juli och kvantiteten 45 procent jämfört med juli föregående år. I maj importerades ingen råolja från Ryssland och i juni var importvärdet endast 73 miljoner euro. I juli ökade värdet på importen av råolja från Ryssland med 56 procent jämfört med juni i år. Import av råolja från Norge har främst ersatt den ryska importen. Importen av raffinerade oljeprodukter växte med 70 procent i juli jämfört med juli förra året. Jämfört med juni i år var ökningen mer framträdande, 242 procent.

Importen av trävaror från Ryssland minskade med 89 procent i juli och av massa, papper, kartong o.d. med 96 procent, då inga nya avtal slöts enligt EU:s sanktioner. Importen av dessa varor upphörde 10.7. Importen av nya däck av gummi ökade däremot i juli, 162 procent jämfört med året innan, men minskade jämfört med juni i år med 27 procent. Även importen av däck upphörde 10.7.2022.

Importen av naturgas och elektrisk energi upphörde i juni och importen av gödsel och koppar i juli. Ökningen i importen av nickel och nickelvaror var däremot betydande, importvärdet växte 67,2 miljoner euro och 73 procent jämfört med juli förra året. Även importvolymen ökade avsevärt.

Rysslands andel av den totala exporten har sjunkit till 3,5 procent under första halvåret 2022. Under hela året 2021 var andelen 5,4 procent. På motsvarande sätt sjönk andelen av importen till 9,4 procent från förra årets 11,8 procent.

– I juli var importens värde från Ryssland 56 procent lägre än i februari i år och exportens värde över 70 procent lägre. I augusti fortsatte nedgången i handeln med Ryssland. Enligt importens värde räknat är nickel nu den största enskilda importvaran från Ryssland, berättar statistikchefen Olli-Pekka Penttilä.

Senaste uppgifter om transporter vid Ryska gränsen

Ankommande fartyg från ryska hamnar under veckorna 1-9/2022 var i medeltal 22 fartyg per vecka, men under veckorna 19-22/2022 endast åtta fartyg i medeltal. Från och med juli har det anlänt i medeltal fyra fartyg. Under de senaste fyra veckorna anlände 86 procent färre fartyg från ryska hamnar jämfört med året innan.

I augusti 2022 minskade antalet ankommande lastade tågvagnar i vid östra gränsen med 73 procent jämfört med motsvarande period året innan. Tågtrafiken upphörde vid Imatra i april och vid Vartius i juni. Räknat från januari till augusti minskade det sammanlagda antalet ankommande lastade tågvagnar vid östra gränsen med 44 procent jämfört med samma period föregående år. Flygtrafiken mellan Finland och Ryssland har upphört

Antalet ankommande tunga fordon vid östra gränsens tre största gränsövergångsställen Vaalimaa, Nuijamaa och Imatra under veckorna 5-9 var i medeltal 3 175 fordon per vecka medan under veckorna 19-22 var antalet i medeltal 1 175 fordon. Från och med lördagen 9.4.2022 under vecka 14 har Tullen avvisat alla ankommande handelsrelaterade varutransporter med fordon registrerade till Ryssland eller Belarus. Transporterna har i huvudsak övergått till finskregistrerade fordon och till fordon som registrerats till Baltiska länder. Trafiken med tunga fordon återhämtade sig något i maj och juni men avtog åter efter 10. juli.

Figur 2. Ankommande och avgående antal tunga fordon sammanlagt vid gränsövergångsställena Vaalimaa, Nuijamaa och Imatra veckovis år 2022 samt förändring i procent jämfört med föregående vecka

Tabell 1. Export till Ryssland i mai-juli 2022, preliminärt värde ja förändring i juli jämfört med samma månad året innan

KN-klass Maj
Preliminärt värde
milj.eur
Juni
Preliminärt värde
milj.eur
Juli
Preliminärt värde
milj.eur
Förändring
%
01-24 Djur- och växtprodukter 5,2 12,2 12,3 36%
25-27 Mineralprodukter 4,0 5,2 5,9 -78%
  2710 Oljeprodukter 3,5 4,1 5,2 -80%
28-38 Kemiska industrins produkter 13,8 19,2 11,0 -62%
39-40 Plast och varor av plast, gummi och gummivaror 10,8 15,7 7,1 -72%
47-49 Massa, papper, kartong och papp samt -varor 8,0 7,8 1,6 -96%
50-67 Textiler och skodon 2,2 2,1 2,4 -21%
72-83 Oädla metaller och -varor 67,1 57,1 17,9 -64%
  7401 Kopparskärsten 63,3 47,0 11,0 -65%
84 Maskiner och mekaniska apparater samt delar 51,6 99,4 24,0 -65%
85 Elektriska apparater samt delar 1,7 4,1 2,8 -92%
86-89 Transportmedel 1,3 1,6 1,6 -92%
90-92 Optiska och medicinska instrument och apparater, o.d. 1,3 15,0 3,8 -43%
Övriga CN-klasser 4,6 4,3 5,1 -49%
Sammanlagt 171,5 243,5 95,6 -71%

Tabell 2. Import från Ryssland maj-juli 2022, preliminärt värde ja förändring i juli jämfört med samma månad året innan

KN-klass Maj
Preliminärt värde
milj.eur
Juni
Preliminärt värde
milj.eur
Juli
Preliminärt värde
milj.eur
Förändring
%
01-24 Djur- och växtprodukter 8,0 3,4 0,1 -99%
25-27 Mineralprodukter 294,1 168,4 212,3 -35%
  2701 Stenkol 25,5 55,0 3,9 -42%
  2709 Råolja 0,0 73,3 114,6 -30%
  2710 Oljeprodukter 99,6 24,1 82,4 70%
  2711 Naturgas 135,6 0,0 0,0 -100%
  2716 Energi, elektrisk 24,6 0,0 0,0 -100%
28-38 Kemiska industrins produkter 33,4 25,9 25,1 -55%
  31 Gödsel 0,4 2,5 0,0 -100%
39-40 Plast och varor av plast, gummi och gummivaror 10,3 23,5 14,0 59%
  4011 Däck av gummi, nya 8,5 16,9 12,4 162%
44-46 Trä och varor av trä 12,9 13,2 6,0 -89%
47-49 Massa, papper, kartong och papp samt -varor 0,8 1,5 0,1 -96%
72-83 Oädla metaller och -varor 65,7 83,1 161,2 11%
  72 Järn och stål 10,7 10,2 0,5 -98%
  73 Varor av järn och stål 2,2 4,7 0,8 -91%
  74 Koppar och varor av koppar 2,8 3,0 0,0 -100%
  75 Nickel och varor av nickel 42,9 59,0 159,6 73%
84 Maskiner och mekaniska apparater samt delar 18,4 0,5 0,5 -58%
85 Elektriska apparater samt delar 3,5 3,6 2,0 -54%
Övriga KN-klasser 6,7 6,4 3,1 -47%
Sammanlagt 453,8 329,4 424,4 -31%

Uppgifterna i tabellerna 1 och 2 är preliminära och de kan ändras betydligt när uppgifterna blir mer fullständiga.

Tullen, Statistik
Kontaktperson:
Statistikchef Olli-Pekka Penttilä, tel. 040 332 18 62, olli-pekka.penttila@tulli.fi, Twitter: @Penttila_Olli
Mediemeddelande Statistikmeddelande