SV

I den samordnade Opson VI-insatsen beslagtogs förfalskade livsmedel – I Finland inriktades insatsen på förfalskade kryddpartier

Pressmeddelande 26.4.2017 12.00
Pressmeddelande

Finska tullen deltog 1.12.2016–31.3.2017 i den internationellt samordnade s.k. Opson VI-insatsen som inriktade sig på förfalskade livsmedel. I år deltog 61 länder, varav 21 EU-länder, i insatsen som koordinerades av Europol och Interpol. Sammanlagt 50 000 granskningar gjordes i butiker, marketar, flygplatser, hamnar och industriella fastigheter.

I den världsomspännande insatsen beslagtogs sammanlagt 9 800 ton, över 26,4 liter och 13 miljoner enheter förfalskade eller skadliga matvaror och drycker. De beslagtagna produkterna bestod bland annat av alkohol, mineralvatten, kryddtärningar, skaldjur, olivolja samt kaviar.

I Finland inriktade man sig på kryddpartier och Tullen koordinerade insatsen tillsamman med livsmedelssäkerhetsmyndigheterna i Helsingfors stad och Vanda stad. Med insatsen åstadkom man även goda nationella resultat i myndighetssamarbetet.

I insatsen granskades 16 olika varupartier ur vilka man tog sammanlagt 21 prover. Provanalyserna gällde färgämnen, strålning och korrektheten av produktspecifikationer. Dessutom analyserades blyhalten i gurkmeja och näringstillskottspreparat.

På basis av undersökningarna upptäcktes sammanlagt 950,5 kilo gurkmeja-, curry- och chilikryddor som inte följde livsmedelsbestämmelserna. I de undersökta partierna fanns många felaktiga produktspecifikationer och i ett gurkmejapulver, som påstods vara en ekologisk produkt, upptäcktes rester av växtskyddsmedel som är förbjudna i ekologisk produktion. I två chili- och gurkmejapartier upptäcktes förbjuden Sudanfärg. De kommunala myndigheterna drog bort partierna från marknaden.

Finska tullen deltog i Opson-insatsen för fjärde gången.

Mera information:

Europol meddelande 25.4.2017 https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/eur-230-million-worth-of-fake-food-and-beverages-seized-in-global-opson-operation-targeting-food-fraud

Pressmeddelande Pressmeddelande