Hoppa till innehåll

I april 2022 minskade exporten till Ryssland 58 procent men importens värde ökade tre procent

Utgivningsdatum 7.6.2022 9.00 | Publicerad på svenska 7.6.2022 kl. 9.01
Pressmeddelande

Värdet på Finlands export till Ryssland rasade med 58 procent i april 2022 jämfört med motsvarande period föregående år enligt Tullens preliminära utrikeshandelsstatistik om varor. Värdet av exporten till Ryssland var 144,3 miljoner euro. Varuimportens värde från Ryssland växte med tre procent till drygt 0,5 miljarder euro. Jämfört med mars i år sjönk värdet på exporten, med 22 procent och värdet på importen med 47 procent.

Den största nedgången i exporten i april mätt i euro (-61,6 MEUR och -83%) var i KN-klassen maskiner och mekanisk apparater samt delar där EU har beslutat om de mest omfattande exportsanktioner. I KN-klassen elektriska apparater och delar sjönk exporten procentuellt sätt ungefär lika mycket. Även i denna varuklass var sanktionerna omfattande.

Procentuellt sätt minskade exporten av oljeprodukter mest, 95 procent. Exporten sjönk även i de flesta övriga varuklasser med undantag av kopparskärsten vars export ökade med 16 procent jämfört med året innan. Kopparskärstenens andel av den totala exporten till Ryssland i april var nu 57 procent.

Värdet på importen av råolja från Ryssland minskade med 62 procent och kvantiteten med 68 procent jämfört med april föregående år. Jämfört med mars i år minskade importen av rysk råolja med 70 procent. Import av råolja från Norge har främst ersatt den ryska importen. Importen av trävaror från Ryssland minskade med 70 procent i april då importen av råvirke upphörde i mars. Importen av sågade trävaror (8,1 milj. eur) och brännved (2,5 milj. eur) har fortsatt. Ökningen i importen av nickel och nickelvaror var betydande, importvärdet växte 53,2 miljoner euro och 72 procent. Även importkvantiteten ökade avsevärt.

Importens värde av naturgas ökade mest, 73,9 miljoner euro eller 333 procent. Priset på naturgas har mångdubblats jämfört med året innan. Värdet på importen av elektrisk ström från Ryssland steg med 43,1 miljoner euro och 295 procent. Importens värde av oljeprodukter växte enbart med 19 procent i april då importkvantiteten minskade med cirka en tredjedel.

- I april halverades nästan importen från Ryssland jämfört med mars i år. Importen av råolja minskade markant. Enligt de preliminära rapporterna från förtullningssystemen sjönk även importens värde av nickelskärsten till 42,9 miljoner euro i maj. I maj minskade importen från Ryssland ytterligare, till exempel importerades ingen råolja från Ryssland i maj, berättar statistikchefen Olli-Pekka Penttilä.

Senaste uppgifter om transporter vid Ryska gränsen

Ankommande fartyg från ryska hamnar under veckorna 1-9/2022 var i medeltal 22 fartyg per vecka, men under veckorna 19-22/2022 endast åtta fartyg i medeltal. Under de senaste fyra veckorna anlände 76 procent färre fartyg från ryska hamnar jämfört med året innan. Förbudet för ryska fartyg att anlände till hamnar inom EU som trädde i kraft 17.4.2022 har inte haft någon betydande inverkan på Finlands import, då det hade anlänt endast få ryskregistrerade fartyg under början av året. I maj 2022 anlände ett ryskt fartyg lastad med soja.

I april 2022 minskade antalet ankommande lastade tågvagnar i vid östra gränsen med 65 procent jämfört med motsvarande period året innan. Antalet var 7 973 tågvagnar med last. I maj 2022 sjönk antalet ankommande tågvagnar med last från Ryssland med 70 procent och antalet tågvagnar var 6 829. Antalet avgående lastade tågvagnar till Ryssland minskade i april med 49 procent och i maj med 41 procent. Flygtrafiken mellan Finland och Ryssland har upphört.

Antalet ankommande tunga fordon vid östra gränsens tre största gränsövergångsställen Vaalimaa, Nuijamaa och Imatra under veckorna 5-9 var i medeltal 3 175 fordon per vecka medan under veckorna 19-22 var antalet i medeltal 1 175 fordon. Från och med lördagen 9.4.2022 under vecka 14 har Tullen avvisat alla ankommande handelsrelaterade varutransporter med fordon registrerade till Ryssland eller Belarus. Transporterna har i huvudsak övergått till finskregistrerade fordon och i någon mån till fordon som registrerats till Baltiska länder.

Figur 1. Ankommande och avgående antal tunga fordon sammanlagt vid gränsövergångsställena Vaalimaa, Nuijamaa och Imatra veckovis år 2022 (veckorna 1-22) samt förändring i procent jämfört med föregående vecka

Tabell 1. Export till Ryssland i februari-april 2022, preliminärt värde ja förändring i april jämfört med samma månad året innan

KN-klass Februari
Preliminärt värde
milj.eur
Mars
Preliminärt värde
milj.eur
April
Preliminärt värde
milj.eur
Förändring
%
01-24 Djur- och växtprodukter 7,9 5,0 2,5 -75%
25-27 Mineralprodukter 27,4 5,2 1,3 -94%
  2710 Oljeprodukter 24,8 4,4 1,1 -95%
28-38 Kemiska industrins produkter 25,6 18,4 9,3 -64%
39-40 Plast och varor av plast, gummi och gummivaror 24,4 19,9 10,0 -62%
47-49 Massa, papper, kartong och papp samt -varor 36,9 21,4 10,4 -75%
50-67 Textiler och skodon 3,9 3,5 1,5 -41%
72-83 Oädla metaller och -varor 75,6 61,1 89,3 0%
  7401 Kopparskärsten 56,0 52,2 82,8 16%
84 Maskiner och mekaniska apparater samt delar 78,2 27,7 13,0 -83%
85 Elektriska apparater samt delar 15,9 5,3 1,5 -91%
86-89 Transportmedel 13,2 6,0 1,2 -94%
90-92 Optiska och medicinska instrument 6,6 4,4 1,5 -82%
Övriga KN-klasser 7,9 6,2 2,8 -67%
Sammanlagt 323,5 183,9 144,3 -58%

Tabell 2. Import från Ryssland februari-april 2022, preliminärt värde ja förändring i april jämfört med samma månad året innan

KN-klass Februari
Preliminärt värde
milj.eur
Mars
Preliminärt värde
milj.eur
April
Preliminärt värde
milj.eur
Förändring
%
01-24 Djur- och växtprodukter 9,0 8,6 4,9 -2%
25-27 Mineralprodukter 619,5 551,6 276,6 18%
  2701 Stenkol 17,2 11,8 12,2 290%
  2709 Råolja 316,5 144,5 44,6 -62%
  2710 Oljeprodukter 131,3 148,9 61,0 19%
  2711 Naturgas 68,3 151,4 96,1 333%
  2716 Energi, elektrisk 71,9 77,1 57,7 295%
28-38 Kemiska industrins produkter 106,9 85,3 51,0 -24%
  31 Gödsel 17,7 19,8 3,0 -80%
39-40 Plast och varor av plast, gummi och gummivaror 9,3 26,7 4,9 -45%
  4011 Däck av gummi, nya 6,0 21,0 3,4 -40%
44-46 Trä och varor av trä 37,4 38,4 12,8 -70%
47-49 Massa, papper, kartong och papp samt -varor 4,4 6,2 0,9 -71%
72-83 Oädla metaller och -varor 177,0 264,2 153,2 44%
  72 Järn och stål 9,0 12,5 15,4 -9%
  73 Varor av järn och stål 3,7 3,6 1,2 -81%
  74 Koppar och varor av koppar 12,0 24,6 1,3 -52%
  75 Nickel och varor av nickel 142,2 213,6 126,9 72%
84 Maskiner och mekaniska apparater samt delar 1,3 2,2 16,1 -54%
85 Elektriska apparater samt delar 3,5 4,3 3,0 -35%
Övriga KN-klasser 6,6 10,0 4,3 -31%
Sammanlagt 974,9 997,3 527,7 3%

Uppgifterna i tabellerna 1 och 2 är preliminära och de kan ändras betydligt när uppgifterna blir mer fullständiga.

Tullen, Statistik
Kontaktperson:
Statistikchef Olli-Pekka Penttilä, tel. 040 332 18 62, olli-pekka.penttila@tulli.fi, Twitter: @Penttila_Olli
Mediemeddelande Statistikmeddelande