Hoppa till innehåll

Centralkriminalpolisen informerar
Översikt över narkotika- och dopningsmedelsbrottsligheten 2016–2017

12.4.2017 14.16
Pressmeddelande

Det totala antalet narkotikabrott de judiciella myndigeheterna fick kännedom om år 2016 ökade med 7,5 procent i jämförelse med år 2015. Av det totala antalet narkotikabrott ökade antalet grova narkotikabrott med ca 9,7 procent medan antalet straffbart bruk av narkotika ökade med ca 3,6 procent i jämförelse med år 2015. Straffbart bruk avslöjas vanligen vid polisens trafikövervakningar.

De årliga variationer mellan antalen grova narkotikabrott de lagövervakande myndigheterna får kännedom kan vara stora eftersom antalet påverkas av hur utredningsåtgärderna riktade mot de grövsta narkotikabrotten framskrider och lyckas.

Det sammanräknade antalet misstänkta för samtliga narkotikabrott ökade år 2016 med 7,4 procent i jämförelse med föregående år. Antalet olika personer misstänkta för grova narkotikabrott ökade med nästan 23 procent i jämförelse med året innan. Däremot minskade antalet olika personer misstänkta för bruksbrott med ungefär 5,5 procent i jämförelse med föregående år.

Beträffande smugglingen av narkotika till Finland har utländska kriminella organisationer en viktig roll och företräder allt fler nationaliteter. Finland är en del av de europeiska narkotikamarknaderna där smugglingen till olika länder sker i stor skala och personer som bosatt sig i olika länder, landsmän och andra kontakter utnyttjas systematiskt. Också i Finland syns det tydligt i de största utredda narkotikahandelshärvorna att de kriminella grupperna är multinationella, att deras verksamhet kopplar samman organiserade kriminella grupper verksamma i olika länder bland annat med utgångspunkt i kontakter som baserar sig på etnisk bakgrund.

Ilmiötiedote_sv 2016-2017

Pressmeddelande