Hoppa till innehåll

Hundvalpen Heila stärker övervakningen av vapen och sprängämnen på Helsingfors-Vanda flygplats

Utgivningsdatum 8.8.2016 9.00
Pressmeddelande

Inbjudan till media

EMBARGO 12.8.2016 kl. 9.30

 

Hundvalpen Heila stärker övervakningen av vapen och sprängämnen på Helsingfors-Vanda flygplats

Tullen placerar en vapen- och sprängämneshund vid Helsingfors-Vanda flygplats. Den 6 månader gamla labradorvalpen Heila har valts till uppgiften.

Heila är Tullens första hund som specialiserar sig på sökning av vapen och sprängämnen. Effektivare övervakning av vapen, ammunition och sprängämnen behövs på grund av den ändrade internationella säkerhetssituationen. De senaste åren har Tullen gjort cirka 300 fynd på Helsingfors-Vanda flygplats bland näthandelsinköp, bagage från passagerarplan och flygfrakt som anknyter till vapen, vapendelar, ammunition och sprängämnen samt sprängämnesprekursorer.

Vapen- och sprängämneshunden kommer att arbeta i hela landet. Skolningen av valpen Heila koordineras av Tullens hundskola. Tullen samarbetar med de övriga lagövervakande myndigheterna samt med militära myndigheter i övervakningen av vapen och sprängämnen.

Tullen bjuder medierna till ett informationstillfälle för att höra om Tullens vapen- och sprängämnesövervakning fredagen den 12 augusti klockan 9.30. Informationstillfället arrangeras på Helsingfors-Vanda flygplats i mötesrummet Congress T2 i avgångshallen i Terminal 2.  Tullens blivande sprängämneshund Heila deltar också tillsammans med sin hundförare.

Tullen ordnar gemensam transport till informationstillfället från Kiasmas busshållplats för beställningstrafik i Helsingfors centrum. Busstransporten avgår kl. 9 och en returtransport avgår från flygplatsen till Kiasma efter informationstillfället. Tullen ber de medierepresentanter som är intresserade att anmäla sig på förhand senast den 10 augusti kl. 14 via e-post till mika.parkkonen@tulli.fi. Ange också om du deltar i den gemensamma transporten.

Mera information:

Tullens kommunikationsdirektör Mika Parkkonen, tfn 040 332 8893

 

 

 

 

 

 

Mediemeddelande