Hoppa till innehåll

Hundvalpen Heila stärker övervakningen av vapen och sprängämnen på Helsingfors-Vanda flygplats

Utgivningsdatum 12.8.2016 9.30
Pressmeddelande

Tullen placerar en vapen- och sprängämneshund vid Helsingfors-Vanda flygplats. Den 6 månader gamla labradorvalpen Heila har valts till uppgiften. Vapen- och sprängämneshunden kommer att arbeta i hela landet.

Heila är Tullens första hund som specialiserar sig på sökning av vapen och sprängämnen. Effektivare övervakning av vapen, ammunition och sprängämnen behövs på grund av den ändrade internationella säkerhetssituationen. De senaste åren har Tullen gjort cirka 300 fynd på Helsingfors-Vanda flygplats bland näthandelsinköp, bagage från passagerarplan och flygfrakt som anknyter till vapen, vapendelar, ammunition och sprängämnen samt sprängämnesprekursorer. En del av dessa fynd har enligt Tullens uppskattning varit mycket farliga.

Skolningen av valpen Heila koordineras av Tullens hundskola. Skolningen började i juni med socialiserings- och hanterbarhetsövningar. Den fortsatte med övningar i identifiering av vapen och patroner. Den egentliga utbildningen i sökning av vapen och sprängämnen börjar i januari 2017 på polishundsinrättningen.

Heilas förare kommer att utbildas till Tullens sprängämnesexpert. Förarens utbildning börjar i oktober med en sprängkurs på försvarsmaktens Pionjärskola i Villmanstrand. Tullen samarbetar med de övriga lagövervakande myndigheterna samt med militära myndigheter i övervakningen av vapen och sprängämnen.

Mera information fås via Tullens medietjänst, tfn 0295 527 150

Mediemeddelande