Hotade djur- och växtarter som Tullen beslagtagit uppvisas på Högholmen

17.5.2017 9.00
Pressmeddelande

I Högholmens djurpark har man öppnat en utställning med hotade djur- och växtarter som Tullen beslagtagit.Utställningen finns i Skymningshuset, där även en ökenräv som Tullen beslagtagit bor.Utöver övervakningen av hotade arter enligt det internationella CITES-avtalet, har Tullen fått nya utmaningar genom en ny lagstiftning gällande främmande arter.

I utställningen som öppnats i Högholmens Skymningshus finns föremål ur Tullmuseets och Tullskolans samlingar. Dessa föremål har beslagtagits på basis av det internationella CITES-avtalet gällande djur- och växtarter. Avtalet gäller även varor tillverkade av delar från djur eller växter.

Till påseende finns bland annat en trofé gjord från ett zebrahuvud, som beslagtogs ur en transitcontainer i Västra hamnen i Helsingfors år 2003, samt en av åtta lopälsar som var på väg till Ryssland när de beslagtogs av Tullen i Villmanstrand. Ett lite annorlunda användningsändamål representerar slickepinnar gjorda av den utrotningshotade växten Hoodia gordonii (Flugtallrik). Dessa slickepinnar har varit ett populärt bantningsmedel för offentliga personer. Ett av de obehagligaste föremålen är en pall gjord av en elefantfot. Inget av de beslagtagna exemplaren har haft CITES-tillstånd som behövs i samband med import eller transitering.

Fallet ökenräv

På sommaren 2014 importerades två ökenrävar (Vulpes zerda) till Finland. Arten lever vilt i Nordafrika, bl.a. i Sudanområdet. Arten får endast exporteras från Sudan med exporttillstånd enligt CITES-avtalet. År 2014 krävdes för import av rävarna ett importtillstånd från Finland viltcentral vilket importören inte hade. Importören hade angett att han köpt rävarna från en spansk djurpark, men kunde varken redogöra för djurens ursprung eller huruvida det fanns ikraftvarande tillstånd. Dessutom avslöjades att personen hade försökt sälja rävarna i Finland. Personen dömdes till böter för smuggling och till att ersätta staten för vinning av brott.

Förseelser mot CITES-avtalet behandlas som tullbrott. Tullen beslagtog båda ökenrävarna, som tillfälligt överlämnades till Högholmens djurpark. Därifrån fördes de till Estland i juni. En av rävarna importerades tillbaka till Finland, då Högholmens djurpark hade fått importtillstånd från Finlands viltcentral 16 oktober 2015. Rävens ägare donerade ökenräven till Högholmens djurpark för att omfattas av skyddsprogrammet ESB. Räven fick ett hem i Skymningshuset tillsammans en beslagtagen fyrtåig igelkott som tidigare varit sällskapsdjur, men som nu bor i huset permanent.

Försök att importera främmande arter har inte avslöjats

EU:s förordning om invasiva främmande arter och Finlands nationella lag om hantering av risker orsakade av främmande arter trädde i kraft 2015 och 2016. Djur- och växtarter vilka definieras som främmande arter får man inte importera, köpa, sälja eller föda upp. Fastän de inte är utrotningshotade, kan de i sin nya miljö orsaka betydande skada, sjukdomar och dödlighet bland arter. I och med lagstiftningen har man fått mer att övervaka, även om inga importförsök gällande främmande arter hittills har konstaterats.

FN:s CITES-avtal gällande djur och växter är från 1975. Internationellt har handeln med utrotningshotade och begränsade djurarter ökat. Tullverken i de olika länderna har som uppgift att övervaka att handeln med djurarter, växtarter, delar från dem eller med produkter tillverkade från dem, är lagenlig.

BILDER

Bilderna som bifogats till pressmeddelandet är Tullens
Bilder av ökenräven i Högholmens djurpark https://www.flickr.com/photos/[email protected]/sets/72157670904476276

 

Pressmeddelande