Hoppa till innehåll

Höjda tullkvoter för vin från Bosnien och Hercegovina

26.5.2017 12.59 | Publicerad på svenska 26.5.2017 kl. 14.28
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har utfärdat en förordning om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 343/2011 om öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för viner med ursprung i Bosnien och Hercegovina.

Förordning nr 2017/822; publicerad i EUT L 123/16.5.2017. Förordningen tillämpas från och med den 1 februari 2017. För år 2017 ska dock hela kvotmängden tillämpas.

Tullkvot 09.1528 har höjts från 12 800 hektoliter till 25 500 hektoliter för varukoderna ex 2204 10 och ex 2204 21. Tullkvot 09.1529 har höjts från 3 200 hektoliter till 15 100 hektoliter för varukoderna ex 2204 22 och ex 2204 29.

Viner med ursprung i Bosnien och Hercegovina kan räknas till den gemensamma tullkvoten för länderna i Västra Balkan 09.1530 först efter att tullkvoterna 09.1528 och 09.1529 har förbrukats.

Bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 343/2011 ersätts med texten i bilagan till denna förordning.

Mera information:
Tullkvoter (webbplatsen håller på att uppdateras, denna sida finns tyvärr för tillfället endast på finska)
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om förmånsbehandling