Hoppa till innehåll

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu KHO:2014:182 toisesta jäsenvaltiosta tuodun käytetyn henkilöauton autoverosta

9.1.2015 13.59
Tiedote

6/2015, JS/TAR

Korkein hallinto-oikeus on antanut 19.12.2014 Suomen autoverotusta koskevan ratkaisun.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli tulliasiamiehen valituksesta kysymys siitä, tuleeko autoverolain 5 a §:n (1292/2007) mukaisesti määräytyvää päästöperusteista veroprosenttia soveltaa ennen mainitun säännöksen voimaantuloa toisessa jäsenvaltiossa käyttöön otettuun autoon. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön viitaten korkein hallinto-oikeus katsoi, että autoverolain 5 a §:ää, siltä osin kuin siinä on toimeenpantu järjestelmä, jossa Suomeen toisesta jäsenvaltiosta käytettynä tuotuun ajoneuvoon sovelletaan mainitussa lainkohdassa säädettyä päästöjen perusteella laskettua veron osuutta selvittämättä, johtaako järjestelmän soveltaminen siihen, että Suomeen toisesta jäsenvaltiosta tuotavasta autosta ei peritä autoveroa enemmän kuin samanlaisissa Suomessa jo rekisteröidyissä autoissa on veroa jäljellä, on pidettävä unionin oikeuden vastaisena.

Ratkaisu edellyttää, että toisesta EU- tai ETA-valtiosta tuodun käytetyn ajoneuvon verotuksen yhteydessä on varmistettava, ettei autoveron määrä ylitä sitä autoveron määrää, joka sisältyy samanlaisen käytetyn ajoneuvon yleiseen vähittäismyyntiarvoon Suomessa. Tämä varmistetaan lähtökohtaisesti jokaisen EU- tai ETA-valtiosta tuodun käytetyn ajoneuvon verotuksessa vertailulaskelman avulla. Tulli laskee vertailuveron osuuden niiden yleisten veroperusteiden mukaan, joista säädetään siinä autoveroa koskevassa laissa, joka oli voimassa, kun ajoneuvot olivat uusia. Vertailuveroprosenttina pidetään autoveron osuutta uuden ajoneuvon arvosta ajoneuvon käyttöönottopäivänä voimassa olleiden veroperusteiden mukaan.

THT