Hoppa till innehåll

Ingångsprissystem för frukt och grönsaker samt tilläggsimporttullar

7.6.2017 10.03 | Publicerad på svenska 7.6.2017 kl. 13.16
Pressmeddelande

LL

Om importsystemet för frukt och grönsaker, dvs. det så kallade ingångsprissystemet, finns nu detaljerade föreskrifter i två förordningar (2017/891 och 2017/892) som finns publicerade i Europeiska unionens officiella tidning L 138, 25.5.2017. Förordningarna trädde i kraft den 1 juni 2017. Föreskrifterna är till största delen oförändrade. Schablonimportvärden publiceras dock sedan den 1 juni 2017 inte längre i Europeiska unionens officiella tidning. Kommissionen publicerar dessa värden i TARIC samt varje dag på DG AGRI:s webbplats http://ec.europa.eu/agriculture/index_en. Kommissionen kommer att meddela den exakta adressen.

I kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/891 bestäms bland annat om systemet med ingångspriser. I bilaga VII till förordningen förtecknas de produkter som omfattas av systemet med ingångspriser samt tillämpningsperioder.

I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/892 bestäms bland annat om schablonimportvärden som tillämpas inom systemet med ingångspriser.

För frukt och grönsaker kan en tilläggsimporttull tas ut om EU-marknaden hotas av störningar. I förordning (EU) 2017/892 fastställs detaljerade föreskrifter om tilläggsimporttullen som kan tas ut för vissa produkter utöver importtullen enligt tulltariffen. De produkter som tilläggsimporttull kan tillämpas på samt tillämpningsperioderna anges i bilaga VII till förordningen. Dessa produkter och tillämpningsperioder är till största delen desamma som inom ingångsprissystemet. Tilläggsimporttull får tas ut om de importerade kvantiteterna av de berörda produkterna överskrider en viss fastställd tröskelnivå per produkt och tillämpningsperiod.

En beskrivning av ingångsprissystemet finns på Tullens webbplats del 3.4 till brukstariffen.

TMD