Hoppa till innehåll

Har du just börjat sköta tullärenden eller är du redan en garvad veteran? Du ska använda Suomi.fi-identifikation och -fullmakter samt EORI-nummer

Utgivningsdatum 8.10.2020 9.02
Pressmeddelande

Om ditt företag tänker beställa produkter från områden utanför EU, kan du sköta tullärendena lätt på vår webbplats. För tulldeklareringen behöver du Suomi.fi-identifikation och -fullmakter, ett EORI-nummer och kännedom om hur tullärenden sköts.

Suomi.fi-identifikation används i alla våra e-tjänster

Någon annan i företaget än verkställande direktören sköter tullärendena.

Om du har loggat in i Tullens e-tjänster med Katso-koder, lönar det sig att redan nu övergå till att använda Suomi.fi-identifikation och -fullmakter, eftersom Katso-tjänsten tas ur bruk 31.12.2020. Suomi.fi-identifikation används i alla våra e-tjänster och efter årsskiftet kan man inte identifiera sig på andra sätt.

Vid Suomi.fi-identifikation krävs stark personlig autentisering, vilket innebär nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Befullmäktigande behövs inte om verkställande direktören eller en annan person med firmateckningsrätt inger deklarationerna själv. I övriga fall ska verkställande direktören i tjänsten Suomi.fi-fullmakter ge fullmakter till den person som har hand om tullärenden.

Har ditt företag redan ett EORI-nummer?

Alla importörer och exportörer ska ansöka om ett eget företagsnummer för tullärenden, EORI-nummer, eftersom numret i fortsättningen ska anges i tulldeklarationerna.

Du ansöker om EORI-nummer i söktjänsten för EORI-nummer, till vilken man loggar in med Suomi.fi-identifikation.

Notera att momsnummer räcker vid statistikdeklarering av handeln mellan EU:s medlemsländer (Intrastat-deklarering).

Du kan sätta dig in i skötseln av tullärenden på flera sätt

Om ditt företag planerar att inleda export- eller importverksamhet, ska du bekanta dig med Tullens anvisningar på vår webbplats på sidan Ny importör/exportör. Du kan också titta på inspelningar av våra webbseminarier, där vi behandlar bland annat grunderna för import, export och tariffering samt reformen av tulldeklareringen.

Tulldeklarera själv eller anlita ett ombud

Ditt företag kan sköta tulldeklareringen själv eller anlita ett ombud, dvs. befullmäktiga ett annat företag att ta hand om tullärendena.

Om ditt företag beslutar att sköta tulldeklareringen själv, kan du inge tulldeklarationerna elektroniskt i Tullens e-tjänst eller genom meddelandedeklarering. Deklarering via e-tjänst passar dem som har sporadiska tullärenden. För kunder med ofta förekommande tullärenden lönar det sig att skicka deklarationerna direkt från de egna datasystemen.

Håll dig ajour med ibruktagandet av Suomi.fi-identifikationen och -fullmakterna i Tullens tjänster:
Beställ nyhetsbrevet om Tullklarering här
Tullens webbsida om identifikation och givande av fullmakter

Mera information om identifiering på Suomi.fi-webbplatsen:
Presentation av Suomi.fi-identifikation
Hur ges och begärs fullmakter?
Länkar till anvisningar om tjänsten Suomi.fi-fullmakter finns på denna sida

Kundstöd för företag och organisationer:
Suomi.fi-identifikation och -fullmakter:
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, kundtjänst för organisationer, tfn 0295 535 115, kl. 10–15
organisaatiopalvelut(at)dvv.fi

Tullärenden:
Allmän rådgivning för företagskunder, tfn 0295 5202, kl. 8–16.15

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering