Hoppa till innehåll

Hanteringen av ändring och ogiltigförklaring av företagens importdeklarationer blir elektronisk

Utgivningsdatum 11.9.2020 8.00
Pressmeddelande

Målet är att företagen ska ta förnyade importdeklarationer i bruk 21.11.2020. Ändring och ogiltigförklaring kommer då att begäras elektroniskt för de förnyade importdeklarationerna.

Importdeklarationerna kan korrigeras innan varorna frigörs för förfarandet. Om man efter frigörandet för förfarandet upptäcker fel, kan man begära att Tullen ändrar deklarationen. Ändring begärs elektroniskt med meddelandet FI439A ”Fritt formulerad kontakt” eller via Tullens e-tjänst. Man kan också via e-tjänsten begära ändring av en importdeklaration som ingetts som ett meddelande. Ändring kan begäras av importören eller dennes ombud.

Samtidigt upphör tillämpningen av de s.k. snabbrättelserna och begärandena om ändring handläggs hos Tullen i den ordning de inkommer. Handläggningstiden för begäranden om ändring är högst 120 dagar, men begäranden om kvottilldelning och ändringar som hänför sig till frigörande från lager har förtur på samma sätt som nu.

Tullen kan begära tilläggsutredning för ändringen om nödvändiga bilagor, såsom faktura eller fullmakt, inte har skickats eller om kontonumret för tullrestitution saknas. Aktören som begärt ändring får ett utskriftsvänligt beslut antingen som meddelande eller i e-tjänsten.

Begäran om ogiltigförklaring och beslutet om ogiltigförklaring är också elektroniska. Meddelandedeklaranter begär ogiltigförklaring med meddelandet FI414A ”Begäran om ogiltigförklaring”.

Ändring (rättelse) och ogiltigförklaring förblir oförändrade i den nuvarande deklarationstjänsten för import

Den nuvarande deklarationstjänsten för import, dvs. importförtullningstjänsten för företagskunder (ITU-systemet), kommer att användas vid sidan om det nya tullklareringssystemet. Praxis gällande begäran om rättelse och ogiltigförklaring ändras inte för de importdeklarationer som inges till ITU-systemet.

Deklarationerna för särskilda förfaranden och för slutanvändning samt alla förenklade importtulldeklarationer ska fortsättningsvis inges till ITU-systemet även efter 21.11.2020.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering