Kundmeddelande 30.9.2016
Kundservicen vid tullkontoren i Hangö, Björneborg, Torneå (Södra tullen) och Åbo läggs ned från och med 1.10.2016

30.9.2016 15.11 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 16.21
Pressmeddelande

Tullen lägger ned kundservicen vid tullkontoren i Hangö, Björneborg, Torneå (Södra tullen) och Åbo från och med 1.10.2016. Med dessa tullkontor kan ärenden skötas genom elektroniska tjänster och alternativa sätt att sköta tullärenden.

Omfattande elektroniska tjänster, alternativa sätt att sköta tullärenden och tidsbokningstjänsten, som i vissa begränsade specialfall erbjuder möjlighet att sköta tullärenden vid tullkontoret, möjliggör nedläggningen av kundservicen i Hangö, Björneborg, Torneå (Södra tullen) och Åbo fr.o.m. 1.10.2016.

Huvuddelen av Tullens tjänster är elektroniska och största delen av kunderna använder dem. Övriga behov av personlig kundservice kan skötas på alternativa sätt. Tullen informerar om ändringar i tullkontorens kundservice och om alternativa sätt att sköta tullärenden på sin webbplats på finska, svenska, engelska och ryska. Tullens rådgivning för privatkunder och företagskunder ger råd vid behov.

Mera information

Ändringar i kundservice
Sari Bjong, kundservicechef, tfn 040 332 5063
Tom Ferm, kundrelations- och skatteuppbördsdirektör, tfn 040 332 2622

Asiakastiedotteet