Hoppa till innehåll

Handläggning av meddelandekunders bifogade filer i det nya tullklareringssystemet

Utgivningsdatum 21.10.2020 9.00
Pressmeddelande

Tullen har som mål att införa nya tulldeklarationer för import under våren 2021. Meddelandekunderna ska också skicka bilagorna till de nya importdeklarationerna som meddelanden. Bilagorna kan inte lämnas till Tullen via tjänsten för leverans av bifogade filer eller per e-post.

Om Tullen i sin begäran om tilläggsutredning ber att få se bilagedokumenten, ska företaget skicka bilagorna med den direkta meddelandedeklareringens AttachmentRequest-operation, som innehåller tulldeklarationens MRN-referens. Tullen genererar en referens för den mottagna bilagan (i LiituResponseMessage-meddelandet uppgiften ”AttachmentIdentifier”). När företaget har skickat bilagan, skickar det också ett svar på begäran om tilläggsutredning, dvs. meddelande FI453A, till Tullen. I svaret ska anges den av Tullen genererade referensen för bilagan (i datafältet FI453A/Notification/ProvidedInfo/NationalReference).

Mera information: UCC(at)tulli.fi
Läs mer om meddelandetjänsten för bifogade filer i anvisningarna Introduktion till meddelandetrafik med Tullen och Teknisk guide om direkt meddelandedeklarering
Kundmeddelande 18.6.2020: Meddelandekund: ta i bruk meddelandetjänsten för bifogade filer

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering