Hoppa till innehåll

GSP-systemet; tullförmåner har upphävts för vissa produktsektorer och förmånsländer för åren 2017–2019 (gradering)

Utgivningsdatum 10.3.2016 14.23 | Publicerad på svenska 28.12.2016 kl. 13.31
Pressmeddelande

20/2016, LL

Kommissionen utfärdade den 8 mars 2016 förordning 2016/330 (EUT L 62, 9.3.2016) om sådana GSP-förmånsländer i fråga om vilka tullförmåner upphävs för vissa produktsektorer för åren 2017–2019. Förordningen trädde i kraft den 10 mars 2016.

Länder och produktsektorer för vilka tullförmåner upphävts för 2017–2019:

Land

GSP-avdelning

Beskrivning av produkterna

Indien

S-5

Mineraliska produkter

S-6a

Oorganiska och organiska kemikalier

S-11a

Textilier

S-14

Pärlor och äkta metaller

S-15a

Järn, stål och varor av järn eller stål

S-15b

Oädla metaller (utom järn och stål), varor av oädla metaller (utom varor av järn och stål)

S-17b

Motorfordon, cyklar, flygplan och rymdfarkoster samt fartyg och båtar

Indonesien

S-1a

Levande djur och animaliska produkter utom fisk

S-3

Animaliska eller vegetabiliska oljor, fetter och vaxer

Kenya

S-2a

Levande växter och blomsterprodukter

Ukraina

S-17a

Järnvägs- och spårvägslok samt järnvägs- och spårvägsmateriel

S-3

Animaliska eller vegetabiliska oljor, fetter och vaxer

Med den tre år långa tillämpningstiden har man skapat förutsägbarhet vid tillämpningen av tullförmånerna. Kommissionen ser vart tredje år över förteckningen över tullförmåner som dragits in GSP-avdelningsvis. Tullförmåner kan då dras in eller återinföras ländervis. Detta förfarande gäller inte GSP+-länderna och inte heller de minst utvecklade länderna.

Förteckningen för åren 2014-2016 finns publicerad i kommissionens förordning nr 1213/2012, EUT L 348/18.12.2012, (TMD 11/2013).

Mera information ges av Leena Lehtinen, e-post: leena.lehtinen(at)tulli.fi, och av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD