Hoppa till innehåll

GSP+ -länderna; Sri Lanka

22.2.2010 10.51
Pressmeddelande

32/2010, RAS/LL

Sri Lanka förlorar tillfälligt sin status som förmånsland inom den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre (GSP+, SPGE-behandling i Taric). Rådet har genom sin förordning (EU) nr 143/2010 av den 15 februari 2010 (EUT L 45, 20.2.2010) tillfälligt upphävt denna stimulansordning. Ordningen återinförs för produkter med ursprung i Sri Lanka, om grunderna för det tillfälliga upphävandet inte längre föreligger.

Förordningen träder i kraft sex månader efter det att den antagits, dvs. den 15 augusti 2010, såvida inte rådet dessförinnan beslutar något annat. Om förordningen träder i kraft, omfattas produkterna med ursprung i Sri Lanka fr.o.m. den 15 augusti 2010 av den allmänna GSP-ordningen (SPGL-behandling i Taric). 

I Sri Lanka har man inte verkställt sådan nationell lagstiftning som skulle införliva de tre grundläggande konventionerna om mänskliga rättigheter.

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.


                                 

TMD