Hoppa till innehåll

GSP+ -länderna; El Salvador

29.10.2009 12.52
Pressmeddelande

164/2009, RAS/LL

El Salvador bevarar sin nuvarande ställning som s.k. GSP+ -land (SPGE-behandling i Taric).

Kommissionen fattade i mars 2008 ett beslut om inledande av en undersökning gällande skyddet av föreningsfriheten och organisationsrätten i El Salvador (EUT C 129, 27.5.2008, s. 22).

Kommissionen konstaterar i sitt utlåtande (EUT C 255, 24.10.2009, s.1) att det för närvarande inte är motiverat att dra tillbaka den särskilda stimulansordning (GSP+) som beviljats El Salvador enligt gemenskapens allmänna tullpreferenssystem (GSP). Kommissionen meddelar samtidigt att ovan nämnda undersökning avslutas.

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD