Hoppa till innehåll

GSP+ -länderna fr.o.m. 1.7.2010; Panama

10.6.2010 13.47
Pressmeddelande

104/2010, RAS/LL

Panama kommer att omfattas av GSP-systemets särskilda stimulansordning för hållbar utveckling och gott styre med tilläggsförmåner (GSP+) fr.o.m. den 1 juli 2010. Ändringen har genomförts genom kommissionens beslut 2010/318/EU (EUT L 142, 10.6.2010). Panama har ansetts följa bestämmelserna i vissa konventioner. Dessutom är Panama ett s.k. sårbart land.

GSP+ -länderna 1.7.2010 – 31.12.2011, landgruppskoden i Taric är SPGE

AM

Armenien

AZ

Azerbaijan

BO

Bolivia

CO

Columbia

CR

Costa Rica

EC

Ecuador

GE

Georgia

GT

Guatemala

HN

Honduras

LK

Sri Lanka övergår från GSP+ till den allmänna ordningen den 15 augusti 2010, om rådet inte dessförinnan beslutar något annat.

MN

Mongoliet

NI

Nicaragua

PA

Panama fr.o.m.1.7.2010

PE

Peru

PY

Paraguay

SV

El Salvador

Har återgått till den allmänna ordningen (landgruppskoden SPGL)

VE

Venezuela fr.o.m. 11.8.2009

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

 

                           

TMD