Hoppa till innehåll

GSP+-länderna fr.o.m. 1.1.2012; Kap Verde

Utgivningsdatum 15.12.2011 8.51 | Publicerad på svenska 19.1.2017 kl. 10.16
Pressmeddelande

209/2011, MNy/LL

Kap Verde (CV) omfattas av GSP-systemets särskilda stimulansordning för hållbar utveckling och gott styre med tilläggsförmåner (GSP+) fr.o.m. den 1 januari 2012. Ändringen har genomförts genom kommissionens genomförandebeslut 2011/830/EU (EUT L 329, 13.12.2011). Ett tillkännagivande om ärendet ingick i EUT L C 363 av den 13 december 2011. Kap Verde har ansetts följa bestämmelserna i vissa konventioner. Dessutom är Kap Verde ett s.k. sårbart land.

GSP+-länderna fr.o.m. 1.1.2012, landgruppskoden i Taric är SPGE

AM

Armenien

AZ

Azerbajdzjan

BO

Bolivia

CO

Colombia

CR

Costa Rica

CV

Kap Verde (nytt GSP+-land)

EC

Ecuador

GE

Georgien

GT

Guatemala

HN

Honduras

MN

Mongoliet

NI

Nicaragua

PA

Panama

PE

Peru

PY

Paraguay

SV

El Salvador

Denna stimulansordning tillämpas på ovannämnda länder till den 31 december 2013 eller ett datum angivet i ersättningsförordningen, beroende på vilket datum som infaller först.

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD