Hoppa till innehåll

GSP-förmånsländer; ändringar 1.10.2014 samt i början av 2015 och 2016

Utgivningsdatum 30.9.2014 14.43 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 11.25
Pressmeddelande

101/2014, LL

Författningarna:
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1015/2014 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet, och om upphävande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 154/2013 (EUT L 283, 27.9.2014)

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1016/2014 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet (EUT L 283, 27.9.2014)

Nya GSP-länder fr.o.m. 1.10.2014 är:

BW

Botswana

CM

Kamerun

CI

Elfenbenskusten

FJ

Fiji

GH

Ghana

KE

Kenya

NA

Namibien

SZ

Swaziland

I fråga om GSP-förmåner är koden för tullförmånsbehandling 200 och ursprungsintyget ursprungscertifikatet formulär A (Form A).  Ursprunget för försändelser som innehåller ursprungsprodukter till ett värde av högst 6 000 euro kan också bevisas med en formbunden fakturadeklaration som upprättats av exportören.

Följande länder är fr.o.m. 1.1.2016 inte längre GSP-länder:

BW

Botswana

NA

Namibia

CO

Colombia

CR

Costa Rica (GSP+ -land)

GT

Guatemala (GSP+ -land)

SV

El Salvador (GSP+ -land)

HN

Honduras

NI

Nicaragua

PA

Panama (GSP+ -land)

PE

Peru (GSP+ -land)

TM

Turkmenistan

Därutöver stryks Ecuador (EC) från listan över GSP+-länder den 1 januari 2015, eftersom landet från och med detta datum inte längre är något GSP-land överhuvudtaget.

Mera information ges av Leena Lehtinen (leena.lehtinen(at)tulli.fi) samt av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD