Hoppa till innehåll

GSP- ursprungsregler; rättelse

22.11.2011 14.18
Pressmeddelande

193/2011, RAS/LL

De reviderade ursprungsreglerna för gemenskapens allmänna preferenssystem (GSP) har tillämpats sedan den 1 januari 2011 (förordning (EU) nr 1063/2010, EUT L 307, 23.11.2010, TMD 193/010/2010).

I bestämmelserna har det gjorts några små rättelser som presenteras i bilagan till detta cirkulär (EUT L 292, 10.11.2011, s. 26).

Mera information ges av tulldistriktens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD