Hoppa till innehåll

Inget gluten i glutenfria produkter

14.2.2018 9.50
Pressmeddelande

Tullaboratoriet har i över tio års tid utfört analyser av glutenhalten i olika produkter. Glutenhalten undersöks i produkter som märkts som glutenfria eller glutenfattiga och även i naturligt glutenfria produkter, där gluten kan ha hamnat oavsiktligt under tillverkningsprocessen.

Tillgången på och utbudet av glutenfria produkter har ökat markant under de senaste åren. Nästan alla livsmedel, såsom bröd, bakverk, pasta och mysli, fås i dagens läge som glutenfria. Glutenfria livsmedel lämpar sig för celiakipatienter som får mag- och tarmbesvär av glutenproteinet i vete, korn och råg. Genom att följa en absolut glutenfri diet kan celiakipatienten hålla sig symptomfri.

Under de tre senaste åren har Tullaboratoriet undersökt sammanlagt 73 produkter som angetts vara glutenfria. Enligt Europeiska kommissionens förordning får produkter med en glutenhalt på högst 20 mg/kg kallas glutenfria. Nio av de undersökta produkterna konstaterades innehålla gluten men halten underskred gränsvärdet. Resten av produkterna var helt fria från gluten.

Tullaboratoriets meddelanden