Hoppa till innehåll

Juutista ja kookoskuiduista valmistettujen tuotteiden tariffikiintiöiden voimassaolo jatkuu vuoden 2023 loppuun

2.12.2013 12.42
Tiedote

156/2013, PNy

Euroopan komissio on antanut asetuksen neuvoston asetuksen (EY) N:o 32/2000 muuttamisesta juutista ja kookoskuiduista valmistettuja tuotteita koskevien unionin tariffikiintiöiden voimassaoloajan jatkamisen osalta. Asetus N:o 1215/2013; julkaistu EUVL L 319/29.11.2013. Asetus on tullut voimaan 2.12.2013 ja sitä sovelletaan 1.1.2014 alkaen.

Juutista ja kookoskuiduista valmistettujen tuotteiden tariffikiintiöjärjestelyn voimassaoloa jatketaan vuoden 2023 loppuun. Asetuksen (EY) N:o 32/2000 liitteen III viidennessä sarakkeessa (”Kiintiökausi”) olevat järjestysnumeroita 09.0107, 09.0109 ja 09.0111 koskevat tekstit  korvataan seuraavasti: ”kunkin vuoden 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta, 31 päivään joulukuuta 2023 saakka”.

Lisätietoja: Pirjo Nyberg, puh. 040 332 4171

THT