Hoppa till innehåll

Giltighetstiden för tullkvoterna för produkter av jute och kokosfibrer förlängs till slutet av 2023

2.12.2013 12.42 | Publicerad på svenska 13.1.2017 kl. 12.59
Pressmeddelande

156/2013, PNy

Europeiska kommissionen har utfärdat en förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 32/2000 vad gäller förlängningen av giltighetstiden för unionens tullkvoter för produkter tillverkade av jute och kokosfibrer. Förordning nr 1215/2013; publicerad i EUT L 319/29.11.2013. Förordningen trädde i kraft den 2 december 2013 och tillämpas från och med den 1 januari 2014.

Giltighetstiden för tullkvotsbestämmelserna för produkter av jute och kokosfibrer förlängs till och med den 31 december 2023. I femte kolumnen (Kvotperiod) i bilaga III till förordning (EG) 32/2000 ska texterna för löpnumren 09.0107, 09.0109 ja 09.0111 ändras enligt följande:  ”1 januari–31 december varje år till och med den 31 december 2023.”

Mera information: Pirjo Nyberg, tfn 040 332 4171

TMD