Hoppa till innehåll

Yhteisön yleinen tullietuusjärjestelmä GSP, Myanmar/Burma

2.7.2013 12.27
Tiedote

83/2.7.2013, LL

Myanmarin/Burman etuuskohtelualkuperää olevat tavarat ovat jälleen oikeutettuja yhteisön yleisen tullietuusjärjestelmän (GSP) mukaisiin tullietuuksiin taannehtivasti 13.6.2012 lähtien. Myanmar/Burma (MM) on GSP-järjestelmässä vähiten kehittynyt  maa.

Myanmarin tullietuudet ovat olleet väliaikaisesti peruutettuina 3.4.1997 lähtien. Syynä on ollut pakkotyövoiman käyttö (Asetus (EY) N:o 552/97, EYVL L 85, 27.3.1997).

Tullietuudet on palautettu maalle asetuksella (EU) N:o 607/2013  (EUVL L 181, 29.6.2013), jolla on kumottu asetus 552/97. Asetus 607/2013 tulee voimaan 19.7.2013. Tullietuuksien väliaikaista peruuttamista koskeva asetus on kumottu siitä lähtien, kun kansainvälinen työkonferenssi (ILC) on antanut päätöslauselmansa 13.6.2012.

Taric-tietokannassa GSP-järjestelmän mukaisten vähiten kehittyneiden maiden tullietuudet ovat seuraavassa kohdassa:

”GSP (R 08/732) – Liite I D sarake (SPGA)”

Lisätietoja asiasta antavat Tullin alkuperäasiantuntijat.

THT