Hoppa till innehåll

Gemenskapens allmänna preferenssystem GSP; Myanmar/Burma

2.7.2013 12.27 | Publicerad på svenska 13.1.2017 kl. 9.43
Pressmeddelande

83/2.7.2013, LL

Varor med ursprung i Myanmar/Burma är igen retroaktivt fr.o.m. den 13 juni 2012 berättigade till tullförmåner enligt gemenskapen allmänna tullpreferenssystem (GSP).

Myanmar/Burma (MM) är ett av de minst utvecklade länderna i GSP-systemet.

Tullförmånerna har varit tillfälligt upphävda för Myanmar sedan den 3 april 1997.  Orsaken har varit användningen av tvångsarbetskraft (Förordning (EG) nr 552/97, EGT L 85, 27.3.1997).

Tullförmånerna har återinförts för landet genom förordning (EU) nr 607/2013  (Förordning (EU) nr 607/2013; EUT L 181, 29.6.2013, s. 13-14), som har upphävt förordning 552/97. Förordning 607/2013 träder i kraft den 19 juli 2013. Förordningen om tillfälligt upphävande av tullförmånerna har upphävts med verkan fr.o.m. den 13 juni 2012 då Internationella arbetskonferensen (ILC) antog sin resolution.

I Taric-databasen anges tullförmånerna för de minst utvecklade länderna i GSP-systemet i följande punkt:
”GSP (F 08/732) – Bilaga I kolumn D (SPGA)”

Mera information ges av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD