Hoppa till innehåll

EU:n ja Korean tasavallan välinen vapaakauppasopimus; soveltaminen alkaa 1.7.2011

Julkaisuajankohta 28.6.2011 10.00
Tiedote

107/2011, RAS/LL

EU:n ja Korean tasavallan välinen vapaakauppasopimus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 127, 14.5.2011 (THT 78/010/11). Ilmoitus sopimuksen väliaikaisen soveltamisen alkamisesta on julkaistu EUVL:ssä L 168/28.6.2011. Tämän ilmoituksen mukaisesti väliaikainen soveltaminen alkaa 1.7.2011.

Alkuperäselvitykset

Alkuperäselvityksenä käytetään ainoastaan alkuperäilmoitusta (origin declaration). Viejä laatii tämän ilmoituksen kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun sellaiseen  kaupalliseen asiakirjaan, jossa tuotteet on kuvattu riittävän yksityiskohtaisesti.

Sopimuksen alkuperäsääntöpöytäkirjan 34 artikla:

Kuljetettavina tai varastossa olevia tavaroita koskevat siirtymämääräykset

Tämän sopimuksen määräyksiä voidaan soveltaa tämän pöytäkirjan määräykset täyttäviin tavaroihin, jotka ovat tämän sopimuksen voimaantulopäivänä kuljetettavina, osapuolissa tai väliaikaisesti varastoituina tullivarastoissa tai vapaa-alueilla, jos kahdentoista kuukauden kuluessa sopimuksen voimaantulopäivästä tuojaosapuolen tulliviranomaisille esitetään jälkikäteen laadittu alkuperäselvitys ja asiakirjat, jotka osoittavat, että tavarat on kuljetettu suoraan 13 artiklan mukaisesti.

Yhteisön/Korean alkuperää oleville sopimuksessa tarkoitetuille tuotteille voidaan laatia alkuperäilmoituksia vasta sitten, kun sopimusta on ryhdytty soveltamaan.

Alkuperätuote voi  olla lähtenyt yhteisöstä/Koreasta jo ennen 1.7.2011, mutta alkuperäilmoitus voidaan tällöin laatia vasta jälkikäteen eli 1.7.2011 tai sen jälkeen. Tavara voidaan luovuttaa yhteisössä/Koreassa vapaaseen liikkeeseen vasta aikaisintaan 1.7.2011, jotta tullietuuden voi saada. Veronmääräytymispäivän tulee siis olla aikaisintaan 1.7.2011.

Lisätietoja asiasta antavat tullipiirien alkuperäasiantuntijat.

THT