Hoppa till innehåll

Förtullningsguiden ”Vad kostar det?” och tydliga anvisningar för nätköpare

7.6.2018 9.05
Pressmeddelande

Under våren har vi vid Tullen för nätköpare upprättat en ny typ av förtullningsguide, tydliga anvisningar ”Vad behöver jag veta om förtullning?” samt en anvisningsvideo om webbförtullning. Vi vill förklara på ett begripligt sätt för våra kunder de olika faserna av förtullningen och de viktigaste sakerna man då ska ta i beaktande. Vi har särskilt funderat på förtullningen ur kundens synvinkel och hur vi kan vägleda denne att agera rätt vid varje fas. Vi har utvecklat den nya förtullningsguiden utgående från en prototyp som skapats genom universitetssamarbete.

Med tiden kommer förtullningsguiden ”Vad kostar det?” att ersätta den nuvarande tullräknaren som finns på webbplatsen tulli.fi. Med tullräknaren kan kunden beräkna nätköpets riktiga pris efter eventuella importskatter. Den nya förtullningsguiden kommer också att innehålla en räknare och därtill vägleder den kunden genom förtullningsprocessen: hur inverkar försändelsens leveransland på importskatterna, vilka betalningar bildar varans slutliga pris och vad ska kunden göra för att slutligen få försändelsen till sig själv? Till slut ger tjänsten en minneslista till kunden med hjälp av vilken man lätt kan kontrollera detaljerna gällande förtullningen.

Pröva utvecklingsversionen av förtullningsguiden

I juni är det möjligt att testa en finskspråkig utvecklingsversion, dvs. betaversion, av förtullningsguiden ”Vad kostar det?”. Med hjälp av utvecklingsversionen samlar vi användarrespons från kunderna. Utifrån responsen kan vi fort göra ändringar i guiden samt bygga dess utvecklingsstig.

Klicka på länken ”Anna palautetta” (”Ge respons”) i förtullningsguiden för att lämna dina kommentarer. Vi väntar med intresse på att få ta del av dina erfarenheter och åsikter om hur vi lyckats och hur vi kan göra guiden ännu bättre.

Vad behöver jag veta om förtullning?

”Vad behöver jag veta om förtullning?” är ett paket med bildförsedda anvisningar som kort och klart svarar på kundernas vanliga frågor om förtullningen av varor som beställts på nätet. Det är lätt att ögna igenom anvisningarna och fast plocka ut ett enskilt ämne man behöver svar om.

För användarna av Tullens deklarationstjänst för import har man också publicerat den efterlängtade anvisningsvideon ”Så här förtullar du på nätet”. Videon vägleder användaren av webbförtullningstjänsten konkret steg för steg i hur en postförsändelse förtullas. Du kan antingen titta hela videon på en gång eller endast ett visst avsnitt som beskriver den fas av förtullningen som du behöver hjälp med.

Vi önskar få respons om de nya anvisningarna och anvisningsvideon. Berätta vad du tycker om dem och om de hjälper dig samt ange vad vi kunde ge ännu bättre anvisningar om. Den nya förtullningsguiden och anvisningsmaterialen finns på Tullens webbplats under Nätbeställning. Du kan ge respons genom att klicka på länken ”Hur skulle du utveckla innehållet?” som finns nertill på varje sida på Tullens webbplats.

  • Mera information för nätköpare: Tullrådgivning, privatkunder, tfn 0295 5201.
  • Mera information om förtullningsguiden och anvisningarna: Nadja Painokallio, fö[email protected]
Kundmeddelande